Kommenteeri

Mulgi Öömatka ülesanded on jõukohased kõigile

Mulgi Öömatk on meelelahutuslik üritus, kus on ühendatud Mulgimaa põnevate paikade külastamine, igaühele sobivas tempos tervislik liikumine looduses, meeskonnavaim, ööpimeduse müstika ning erinevad ülesanded, mille sooritamisega saavad hakkama kõik – olenemata vanusest või sportlikust ettevalmistusest. Järgnev info võib olla abiks neile, kes ei ole Mulgi Öömatkal varem osalenud ja kellel on kõhklusi seoses selles matkamängus antavate ülesannetega.

Esimese vihjena võib öelda, et nagu matkamängu nimigi annab aimu, on oodata kindlasti vähemalt ühes ülesandes midagi mulgi kultuuriga seonduvat. Varasematel aastatel on võistkonnad saanud tutvuda matka toimumispaigaga seotud legendiga, mis esitati neile mulgi keeles. Seda keelt paraku sel aastal kuulda ei saa, kuid nn mulgindust antakse edasi seekord teistsugusel viisil. Kuidas? - see jäägu praegu saladuseks. Teada saab osalema tulles.

Üldjoontes võib ülesanded jagada osavus-, tähelepanu-, nuputamis-, otsimis-, teadmiste proovile panemise ja julgustüki ülesanneteks. Järgnevalt on toodud mõned näited varasematest aastatest.

Otsimisülesanne aastal 2014 Lilli küla piirkonnas. Võistkonnal tuli aja peale metsast üles leida elusuuruses nukk. Seejuures oli abiks nuku juurest teatud aja tagant kostuv naise hääl, mis karjus appi. Enne ülesande sooritama asumist räägiti võistkondadele lugu sellest, kuidas veidi aega tagasi toimus inimrööv ning kurikaelte ohvriks langes noor neiu nimega Marta. Umbes aasta tagasi katsetati tüdruku peal tulevikurohtusid, mis pidid aitama inimkonda, kuid miski oli läinud valesti. Nüüd pidi neiu saama iga 12 tunni tagant vastumürki. Ta tuli võimalikult kiiresti üles leida, vastasel juhul oleks ta muutunud nakkusohtlikuks. Ravimi võtmise aeg oli käes ja tegutseda tuli kiiresti. Võistkond pidi etteantud aja jooksul puu külge seotud nuku üles leidma ja kohtunike juurde tooma. Mingis mõttes võib seda ülesannet ka julgustükiks nimetada, sest nukk oli peidetud täiesti pimedasse metsa, kust lisaks naise hirmuäratavatele karjetele, mis metsasügavusest kajana kostusid, ajasid otsijaid segadusse veel ka aeg-ajalt sähvatavad valgusvihud ja strobo vilkumine.

Nuputamisülesanne aastal 2015 Mõisaküla piirkonnas. Esmalt tuli valida nõia poolt valvatavast kirstust üks anumatest teadmata, mis sellega peale tuleb hakata. Valida sai suure kausi, kastekannu ja pisikese topsi vahel. Ülesande teine pool seisnes selles, et kätte tuli saada maasse torgatud torust pinksipall. Seejuures ei antud ainsatki vihjet, kuidas seda teha. Lihtsaim lahendus oli eelnevalt saadud anumat kasutades valada torusse vett, mis tõstis palli pinnale. Pimeduses aga ei olnud näha, et sealsamas kõrval asus veekogu. Küll aga oli see toodud eelmisest mängupunktist saadud kaardil. Lahendus tuli leida etteantud aja jooksul.

Tähelepanu- ja julgustüki ülesanne aastal 2013 Kärstna piirkonnas. Võistkonnaliikmel tuli siseneda maa-alusesse ruumi, kus ühes nurgas ootas teda käesuuruse avausega miski, mis oli musta riidega kaetud. Hirmust teadmatuse ees tuli jagu saada ning käsi sinna sisse pista. Ega see meeldiv ei olnud, sest vastas oli seal limane löga. Selle seest tuli kombates ära tunda ning meelde jätta erinevaid esemeid nagu näiteks niidirull, münt, pudelikork, teokarp… ning hiljem võistkonnakaaslastega võimalikult paljud neist kirja panna. Lisamärkusena olgu veel öeldud, et tegelikult oli selle löga puhul tegemist kõigest tapeediliimiga. :) 

  Pinksipalli kättesaamine torust 2015. a.       Tapeediliimi seest esemete kompamine 2013. a. 

Soovides ülesannetes kasutada võimalikult palju uudseid või laiemas avalikkuses mitte väga levinud liikumis-, spordi- või muid vahendeid, oleme seeläbi saanud igal aastal pakkuda osalejatele elamusi, mille puhul oleme kuulnud paljudelt tagasisidet, et need kogemused on olnud esmakordsed elus.

Kui nüüdseks väga levinud populaarseks spordialaks kujunenud discgolfi mängimise võimalusi on loodud väga paljudesse kohtadesse üle Eesti, siis öömatka esimesel toimumise aastal 2012 ei teadnud sellest veel eriti paljud. Mulgi Öömatka ajaloo kõige esimene ülesanne oligi discgolfi korvi taldrikute loopimine.

Kahtlemata oli suurele osale öömatkajatest esmakordne kogemus ka rabajärve ületamine kanuudega, mis oli üheks ülesandeks üle-eelmisel aastal Lilli küla piirkonnas toimunud matkamängus. Sellele järgnenud aastal said võistlejad ainulaadse elamuse öisel dresiinirallil. Väikesed adrenaliini tõstvad momendid teevad mängu ainult põnevamaks ning sedalaadi ülesandeid ei tasu karta, sest hakkama saab nendega igaüks. Seni ei ole keegi keeldunud nende sooritamisest, kuigi alati on antud võimalus ka seda teha ja lihtsalt osadest punktidest ilma jääda. Hiljem on küll tunnistatud, et natuke on hirmu ikka tuntud, kuid saadav elamus on seda väärt.

      Kanuudega rabajärve ületamine 2014. a.                          Dresiiniralli 2015. a. 


Igal aastal on öömatkal kindel teema, millest ka suur osa ülesannetest lähtuvad. Nii sai eelmise aasta alapealkirjast „Öös on maagiat“ inspireerituna loodud mängupunkt, milles oli vaja teadmisi keemiast. Lõbusatest keemikutest kohtunikud andsid võistlejatele ülesandeks valida kaks ainet H2O2, C3H8O3 ja C14H10O4 vahel, mis omavahel reageerides hakkaks helendama. Kolmandik võistkondadest said sellega ka hakkama.

Aasta varem Lillis toimunud matkamängu teemaks oli „Öös on hääli“. Keset Teringi raba tuli võistlejatel helikandjalt lastud erinevate lindude häälitsusest ära tunda metsise oma. Lihtne ju, kas pole?! :)

Väikese juubeliaasta puhul on seekord alapealkirjaks „Öös on pidu!“. Mis ülesanded võistkondi ootavad, me enne üritust ei avalda, kuid ettevalmistavaks meelestatuseks võib selle teemaga seoses fantaasia lendu lasta küll ja olla valmis ka üllatusteks!


Lisa kommentaar

Email again: